Akademia uczniowska

Akademia Uczniowska

    

Akademia Uczniowska Chemia


Akademia Uczniowska Matematyka


Akademia Uczniowska Biologia


Akademia Uczniowska Fizyka


    Od 1 września 2010 roku społeczność Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu uczestniczyła w Programie Akademia Uczniowska. W programie wzięli udział dwa kolejne roczniki uczniów rozpoczynających naukę w roku 2010 i 2011 - w pełnym, trzyletnim cyklu nauczania.( do kwietnia 2014 roku). Program Akademia Uczniowska był realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z partnerami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akademia uczniowska obejmie ponad 300 gimnazjów i około 35 tysięcy gimnazjalistów w pięciu wojewódstwach; dolnośląskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim,wielkopolskim i śląskim. Akademia uczniowska to program rozwijający krytyczne myślenie, kreatywność, samodzielność, przedsiębiorczość i umiejętność uczenia się. W ramach zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych( Szkolnych Kołach Naukowych) gimnazjaliści prowadzili obserwacje i eksperymenty związane z programem nauczania oraz projekty wzajemnego nauczania. Korzystając z własnej kreatywności na podstawie eksperymentów, odkrywali kluczowe zagadnienia z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych: chemii, biologii, fizyki i matematyki. Eksperymenty, obserwacje i projekty wykonane przez uczniów były prezentowane na forum szkoły oraz na platformie internetowej. Uzupełnieniem zajęć lekcyjnych oraz Szkolnych Kół Naukowych były wycieczki edukacyjne do ośrodków akademickich, finansowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wzięli udział w kursach, rozwijających umiejętności niezbędne w przekazywaniu wiedzy uczniom i kształtowaniu ich kompetencji kluczowych. W roku szkolnym 2010/2011 nasi uczniowie przeprowadzili, zgodnie z procedurą naukową, obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe z chemii, pod kierunkiem pani Magdaleny Mieszkowskiej. Szkolnym koordynatorem Programu Akademia Uczniowska była pani Bożena Jaskólska.
      Od 1 września 2011r. funkcję koordynatora pełniła p. Aneta Dyjak. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie uczestniczyli w Szkolnych Kołach Naukowych z chemii prowadzonych przez p. Magdalenę Mieszkowską oraz z matematyki- opiekun p. Wioletta Napiórkowska.Akademia Uczniowska Chemia


Akademia Uczniowska Matematyka


Akademia Uczniowska Biologia


Akademia Uczniowska Fizyka


Nasi partnerzy

              

CSS Templates