PaTPort

dodano 07.12.2015

Dokument potwierdzający utworzenie PaTPortu w Gimnazjum w RzekuniuPaTPort w Gimnazjum w Rzekuniu

dodano 30.11.2015

      Uczniowie rzekuńskiego gimnazjum przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjno-profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”. 27 listopada 2015r. młodzież zainicjowała spotkanie, którego celem było utworzenie PaTPORTU. Kapitanat w składzie: Gabriela Gniazdowska (kapitan), Zuzanna Frydrych, Szymon Trzciński, Jakub Niziński, Karolina Dąbkowska, Julia Tofel, Julia Borkowska wraz z Dyrektorem Szkoły Magdaleną Mieszkowską, opiekunem projektu Grażyną Majkowską, Komendantem Miejski Policji w Ostrołęce insp. Stanisławem Szcześniakiem, organem prowadzacym szkołę w osobie Wójta Gminy Rzekuń Stanisława Godziny, Sekretarza Gminy Bożeny Jaskólskiej, przedstawicielem rodziców panem Sławomirem Rulką podjęli uchwałę o utworzeniu PaTPORTU w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Pilsudskiego w Rzekuniu. W realizacji projektu szkołę będzie wspierał również podkom. Sylwester Marczak z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. Celem projektu jet zachęcanie uczniów do inicjowania działań w obszarze profilaktyki uzależnień metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. Działalność naszego PaTPORT-u wpisuje się w szkolny program profilaktyki i upowszechnianie wolontariatu. Najbardziej istotną dla wszystkich PaTPORTÓW i grup młodzieżowych PaT ideą, jest promowanie życia wolnego od przemocy i uzależnień. Działania w programie PaT dofinansowywane są z Rządowych programów „Razem bezpieczniej”, który koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach programu gimnazjaliści pragną zaangażować się w teatralną formę ekspresji własnych przeżyć, związanych z doświadczeniami profilaktyki uzależnień. Z ideą życia w czystości: bez przemocy, alkoholu, papierosów, narkotyków pragną trafić do jak największej ilości młodych ludzi. Już dziś zachęcają wszystkich kolegów i koleżanki do artystycznych form przekazu: teatru, fotografii, muzyki, tańca, filmu. Liczą na kreatywność i energię wszystkich PaTPORT-owców.  

Nasi partnerzy

              

CSS Templates