Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu


uczniowska
dla uczniów
"Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien teraźniejszości ani nie ma prawa do przyszłości Józef Piłsudski


                   


Spotkanie z przedstawicielami Ligi Morskiej i Rzecznej– 23 listopada 2015r.

dodano 27.11.2015

            Liga Morska i Rzeczna – polska organizacja społeczna stawiająca sobie za cel propagowanie wśród społeczeństwa zagadnień związanych z morzem, a także podejmowanie działań na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. Liga Morska i Rzeczna powstała 27 kwietnia 1924 roku w wyniku przekształcenia Ligi Żeglugi Polskiej. Jeden z oddziałów Ligi działa od kilku lat w Ostrołęce. Jego przedstawiciele odwiedzili nasze gimnazjum, aby zachęcić młodzież do włączenia się w działania lokalnego oddziału. Gimnazjaliści poznali historię Ligi Morskiej i Rzecznej oraz przedsięwzięcia realizowane obecnie przez tę organizację. Najciekawsze okazały się zajęcia praktyczne, zwłaszcza przygotowanie węzła ratowniczego. Wielu uczniów, mimo trudnych początków, nabyło tę niezbędną dla każdego wilka morskiego umiejętność. Dziękujemy Państwu Hannie i Andrzejowi Potapowiczom za lekcję historii, patriotyzmu i żeglarstwa.


Koncert patriotyczny w Warszawie

dodano 24.11.2015

      21 listopada 2015r. Chór Dziewczęcy przy Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu uczestniczył w koncercie patriotycznym „Uwięziony ptak nie śpiewa”. Impreza odbyła się w Warszawie w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych i była podsumowaniem projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2015. Projekt organizowany jest przez Narodowe Forum Muzyki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na koncercie chór zaprezentował „Marsz I Brygady”. Wspólnie z innymi zespołami ze szkół ponadpodstawowych dziewczęta wykonały następujące pieśni: „Białe róże”, „Jak to na wojence ładnie”, „Ostatni mazur” i „Wojenko, wojenko”. Na finał imprezy organizatorzy wybrali pieśń „Niepodległość”. Utwór ten zaśpiewały wspólnie chóry ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W koncercie brało udział kilkanaście chórów z regionu Mazowsza. Nad całością czuwała pani Anna Waligóra – Tarnowska – koordynator regionu mazowieckiego Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska. Chór Dziewczęcy przy Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu przygotowała pani dyrygent Agnieszka Majewska.

Potyczki matematyczno-przyrodnicze

dodano 20.11.2015

            Matematyka i zabawa mogą chodzić wspólnymi ścieżkami. Aby udowodnić tę tezę, 17 listopada w naszej szkole zorganizowaliśmy turnieje wzorowane na tych, które znamy z telewizji. Uczniowie brali udział w konkursach wymagających nie tylko wiedzy, ale i … szczęścia (bez niego trudno o sukces w jakiejkolwiek grze) oraz panowania nad nerwami. Przedstawiciele klas 3. uczestniczyli w grze JEDEN Z DZIESIĘCIU. Nauczyciele biologii, chemii, geografii, fizyki i matematyki przygotowali niezbyt trudne (ich zdaniem) pytania do turnieju. Opinia uczniów o skali trudności była inna, co nie przeszkadzało im w dobrej zabawie. Zwyciężczynią została Kinga Bacławska, ale na słowa uznania zasłużył też Maciej Dąbkowski, który zgromadził najwięcej punktów. Gratulujemy! Gimnazjaliści z klas 1. i 2. wzięli udział w zabawie POSTAW NA MILION. Wizja zdobycia fortuny przyciągnęła wielu chętnych, mimo że pieniądze, o które grali, były wirtualne. Wyznajemy bowiem zasadę: nic cenniejszego nad wiedzę. Tylko jednej parze, Paulinie Ochterze i Natalii Dąbrowskiej, udało się wygrać milion, ponieważ dziewczęta odpowiedziały na dziesięć pytań , tym razem wyłącznie z matematyki. Zaangażowanie uczniów i emocje towarzyszące turniejom pozwalają mieć nadzieję, że ta forma wykorzystania, ale i przyswajania wiedzy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych przyjmie się w naszej szkole.

Sukces naszych uczniów

dodano 19.11.2015

      Jakub Niziński i Szymon Niziński, uczniowie kl. I B naszego gimnazjum, 14 listopada 2015 r. otrzymali powołania do składu reprezentacji Polski na Puchar Europy International Karate Organization Kyokushinkaikan. 5 grudnia 2015 r. w Katowicach chłopcy będą walczyć o tytuł Mistrza Europy w tej dyscyplinie. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
Pociąg do niepodległości

dodano 09.11.2015

            9 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali zaproszonym gościom oraz społeczności gimnazjum program artystyczny o tytule „Pociąg do wolności”. Przypomnieli w nim drogę naszego państwa od niewoli do niepodległości. Przewodnicy opowiadali dzieje Polski, prowadząc publiczność przez cztery stacje: Niewolę, Powstania, I Wojnę Światową, Wolność. Przedstawiane treści historyczne przeplatały się z recytacją poezji i patriotycznymi pieśniami wykonywanymi przez chór. Ta nieśpieszna wędrówka okazała się okazją nie tylko do historycznych przypomnień, ale także wielu wzruszeń. Mamy również nadzieję, że skłoniła do refleksji nad różnymi wymiarami patriotyzmu.

Dyskoteka szkolna

A zabawa była taka, że buty pospadały!!!!

dodano 5.11.2015


Wolontariusze z Gimnazjum w Rzekuniu

dodano 2.11.2015

      Młodzież Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu, tak jak wielu ich rówieśników na całym świecie, bardzo chętnie angażuje się w różnego rodzaju działania na rzecz innych osób. Spełnieniem wolontariackich pragnień ludzi młodych oraz odpowiedzią ze strony Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Rzekuniu było powołanie do istnienia we wrześniu 2014 roku Szkolnego Koła CARITAS.
      Koło jest organizacją młodzieżową, działającą na terenie Gimnazjum, pod nadzorem Dyrekcji i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą, prowadzoną przez Caritas. Zrzesza ono w tym roku szkolnym 30 uczniów, którzy chcą wspólnie świadczyć pomoc potrzebującym w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Opiekunem jest Pani Joanna Fronczak, zaś Asystentem kościelnym ks. Wojciech Rzepa - nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Czym zajmuje się Szkolne Koło CARITAS?

      Nasze Koło stara się przychodzić z pomocą ludziom w różnych wymiarach życia społecznego. Wśród działań można wymienić te związane z formacją naszych wolontariuszy, działania stałe oraz akcje jednorazowe.
      Formacja wolontariuszy SKC odbywa się w ramach spotkań młodzieży na terenie szkoły. Składa się na nią zdobywanie wiedzy o ruchu wolontariackim czy oczekiwanych cechach i postawach wolontariusza, a także kształcenie umiejętności koniecznych w wykonywaniu posługi wolontariackiej.
      Do działań stałych naszego SKC należy koniecznie zaliczyć współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Ostrołęce. Około dziesięciu wolontariuszy, razem z opiekunami, co tydzień jeździ do DPSu, aby tam spotykać się z pensjonariuszami. Przychodzą oni tam z konieczną pomocą: rozmawiają z podopiecznymi, czytają im książki, razem chodzą na spacery, wykonują proste prace, czasami wolontariuszki zadbają o fryzurę swych podopiecznych lub zrobią make up.
      Wśród akcji należy wymienić dwukrotny udział w ogólnopolskiej kampanii „Pola nadziei”. Polega ona na sadzeniu żonkili, które są symbolem nadziei i solidarności z ludźmi umierającymi na raka. Kwiatem żonkila obdarowywani są ludzie wspierający działalność hospicyjną.
      Młodzież brała także udział w „Pożegnaniu Lata” w DPSie, gdzie zajmowała się pomocą w przeprowadzeniu tego świętowania. Inną akcją była „Zbiórka żywności Caritas – Tak, pomagam” Zebrana żywność przeznaczona została na przygotowanie paczek świątecznych dla rodzin najuboższych.
      Nasza młodzież kilka razy także kwestowała na różne cele charytatywne. Można by wymienić choćby z ostatniego miesiąca kwestę na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w dniu 11 października oraz kampanii „Hospicjum to też życie” w dniu 25 października.
      Naszą najnowszą akcją jest zbiórka zniczy w Galerii Bursztynowej w dniach 30-31 października 2015 r. w ramach akcji „Nie zapominajmy o zapomnianych”.

Zaproszenie na Koncert Chórów Akademii Chóralnej Śpewająca Polska

dodano 2.11.2015


BRĄZOWY KAMERTON DLA CHÓRU DZIEWCZĘCEGO GIMNAZJUM im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RZEKUNIU W XXXV OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE CHÓRÓW A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY

dodano 26.10.2015

      W dn. 23 – 25 dziewczęta z chóru naszego gimnazjum i sześć młodszych koleżanek ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu brały udział w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy. Konkurs odbywał się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Organizatorem konkursu od początku jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy i Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy „PAŁAC”. Patronat honorowy imprezy: - Ministerstwo Edukacji Narodowej, - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - Prezydent Miasta Bydgoszczy, - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Główni fundatorzy: - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, - Miasto Bydgoszcz. W konkursie brało udział szesnaście chórów z całej Polski ( Siedlce, Warszawa, Białystok, Lublin, Słupsk, Bielsk, Leżajsk, Lipsk, Gniew, Suwałki, Haczów, Ostrołęka, Rzekuń), w różnych kategoriach wiekowych. Oprócz części konkursowej chórzyści i dyrygenci brali udział w warsztatach. Części konkursowej towarzyszyły ogromne emocje. Równie ekscytującym przeżyciem był Koncert Galowy, na którym nasze chórzystki wykonały pieśń Fryderyka Chopina „Czary” (samodzielnie) oraz pieśń ludową „Dzisiaj wesele” razem z chórem z Siedlec i Haczowa. Na zakończenie imprezy wszystkie chóry zgromadzone na scenie i na widowni zaśpiewały pieśni: „ Do życia mnie budzi muzyka”, „ Hymn Konkursu Chórów w Bydgoszczy”, Gaude Mater Polonia oraz „ Hymn III Tysiąclecia”. Zdobycie Brązowego Kamertonu jest dużym sukcesem dla Chóru Dziewczęcego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu. Udział w konkursie dostarczył chórzystkom i pani dyrygent wielu niezapomnianych przeżyć. Jest również nowym, wartościowym doświadczeniem.

Dzień Edukacji Narodowej

dodano 14.10.2015

      Dzień Edukacji Narodowej oraz ślubowanie uczniów klas I to uroczystości, które społeczność Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu świętowała w dniu 12 października b.r. Życzeniom i ciepłym słowom w tym dniu nie było końca. Podziękowania za trud pracy nauczyciela i pracownika oświaty uczniowie naszej szkoły przekazali podczas uroczystej akademii, na której obecni byli przedstawiciele władz samorządowych.

      Najważniejszym momentem tego dnia było ślubowanie uczniów klas pierwszych naszej szkoły, które złożyli wobec całej społeczności. Zwyczajem naszej szkoły jest w tym dniu debiut artystyczny najmłodszych kolegów i koleżanek. Znakomicie przedstawili szkolne scenki ze współpracy z pedagogami oraz film o nauczycielach i pracownikach naszego gimnazjum. Wrażeń muzycznych dostarczył, jak zawsze pięknie brzmiący, chór szkolny. Po części oficjalnej formalnie przyjęci już do grona uczniów Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu pierwszoklasiści bawili się na dyskotece przeplatanej konkursami. Klasy zmagały się z następującymi konkurencjami: przygotowanie „kociego” makijażu, portret kociaka, picie mleka bez udziału rąk. Wychowawczynie również rywalizowały ze sobą w konkurencjach picia soku z cytryny oraz rozpoznawania swoich wychowanków przy zasłoniętych oczach. Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji słodkiego poczęstunku i dyskoteki.

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015

dodano 2.10.2015

      SPRZĄTANIE ŚWIATA jest społeczną kampanią ekologiczną, która inspiruje społeczności lokalne we wszystkich zakątkach globu do zachowania czystości oraz utrzymania dobrego stanu środowiska naturalnego lub jego poprawy. Kampania, poprzez działania służące do realizacji programów poprawiających stan środowiska naturalnego, integruje ze sobą lokalne szkoły, samorządy oraz prywatne osoby. Nasza gimnazjalna społeczność dotychczas skupiała się na sprzątaniu pobliskich szkole terenów w Rzekuniu.W tym roku z inicjatywy ks. Wojciecha Rzepy i na zaproszenie sołtysa, pana Dariusza Olecha, mieliśmy okazję odwiedzić i posprzątać miejscowość Ławy. Wycieczka okazała się połączeniem obowiązku z przyjemnością, ponieważ pogoda była naprawdę wymarzona, a na zakończenie zostaliśmy poczęstowani przez gospodarza słodkim posiłkiem. To jednak nie był jedyny przejaw gościnności mieszkańców Ław. Gdy oczekiwaliśmy na powrotny autobus, Pani z pobliskiego sklepu obdarowała nas cukierkami. DZIĘKUJEMY!!! Wszyscy uczestnicy SPRZĄTANIA ŚWIATA spisali się na medal, więc nie należy się dziwić, że wyrazili chęć uczestniczenia w innych tego typu akcjach.


Dzień Sportu Szkolnego

dodano 2.10.2015

      Co prawda obchody Narodowego Dnia Sportu zaplanowano na sobotę, 3 października, ale my postanowiliśmy być szybsi o dwa dni. W czwartek (1 października) świętowaliśmy w dwóch sesjach. W przedpołudniowej rozegrano turnieje siatkówki dziewcząt (wsród klas pierwszych zwyciężyła I B, drugich – II B, trzecich – III B) i piłki nożnej chłopców (zwyciężyły I A, II A; a uczniowie klas trzecich wybrali zamiast rywalizacji kibicowanie koleżankom). W sesji popołudniowej każda klasa „reprezentowała” wcześniej wylosowany kraj. Odpowiednio ubrani, wyposażeni w różne akcesoria paradowali Polacy, Niemcy, Ukraińcy, Włosi, Francuzi, Anglicy, Hiszpanie, Portugalczycy. Poza tym przedstawili prezentacje, w których „chwalili się” rzeczywistymi osiągnięciami sportowymi reprezentantów wylosowanych państw. Wszystkiemu uważnie przyglądało się jury, które zdecydowało, że najwyższe miejsce na podium należy się klasie I B, nieco niżej oceniono I A oraz III A. Na zakończenie bardzo liczna grupa uczniów odtańczyła zumbę, bowiem wszelki ruch, taneczny czy sportowy, jest dla naszego organizmu niczym lekarstwo. Pamiętajmy o tym nie tylko w Dniu Sportu.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

dodano 30.09.2015

      30 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym szkoły został Szymon Trzciński, a zastępcą Zuzanna Frydrych. W Radzie Samorządu Uczniowskiego zasiądą także: Kinga Bacławska, Natalia Pupek oraz Eliza Zalewska. Wyborcom bardzo spodobał się spot reklamowy przygotowany przez Szymona, w którym przedstawił swoje zainteresowania, program, zamierzenia i rodzinkę?. Podobały się także slogany wyborcze. Oto niektóre z nich: „ Nasze gimnazjum jest wesołe, tu życie staje się kolorowe”; „Nasza szkoła jest wesoła, patronem jest Marszałek Józef Piłsudski, a nauczyciele to przyjaciele, w naszej szkole są mundurki – wyglądamy w nich jak chmurki”; „Wiecie gdzie się znajdujecie? – W najlepszym gimnazjum na świecie!!!”; „Zwykła szkoła nudna jest – ale nasza jest the best!”; „Gimnazjum na Szkolnej Twą wiedzę wzbogaci i świetnie Cię w życie poprowadzi!”. Frekwencja wyborcza wyniosła: 87,73%. Najwyższą frekwencję zanotowano w klasie: IIIB. Gratulujemy!!! Gratulujemy także zwycięzcom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt wyborczy. Czekamy na realizację obietnic zawartych w programach wyborczych i życzymy powodzenia.

WARSZTATY WOKALNO – INTEGRACYJNE CHÓRU DZIEWCZĘCEGO GIMNAZJUM im. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RZEKUNIU

dodano 30.09.2015

      W dn. 26 i 27 września w naszym gimnazjum odbyły się warsztaty wokalno – integracyjne chóru szkolnego. W zajęciach wzięły udział uczennice naszej szkoły, młodsze koleżanki ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu oraz absolwentki naszego gimnazjum. Dziewczęta doskonaliły technikę śpiewu, pracowały nad nowym repertuarem oraz brały udział w zabawach integracyjnych. Najmłodsze chórzystki przeszły otrzęsiny przygotowane przez absolwentki: Basię Falkowską, Darię Dudziak i Angelikę Dudziak. Było też wspólne oglądanie bajek, gra w piłkę i tańce. Nad całością czuwali opiekunowie: Agnieszka Majewska, Justyna Sokołowska i Marek Żebrowski.

Debata przedwyborcza – wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

dodano 28.09.2015

      28 września odbyła się w szkole debata przedwyborcza. Dziewięciu kandydatów rywalizuje o funkcję Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego. Potencjalni przewodniczący przedstawili programy wyborcze i odpowiadali na pytania prowadzących i uczniów. Atmosfera była gorąca. Debatę poprzedziła kampania wyborcza. Kandydaci oplakatowali szkołę, rozdawali ulotki i wizytówki, prowadzili rozmowy z uczniami oraz pracownikami szkoły. Było ciekawie i kolorowo. Warto dodać, że w tym roku szkolnym wybory organizujemy w ramach projektu Samorządy Mają Głos. Jesteśmy jedną z 578 szkół w Polsce, które przystąpiły do programu. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.szkolademokacji.ceo.org.pl. Zachęcamy do lektury. Wybory odbędą się 30 września 2015r. Zapraszamy do udziału. Swój głos będziecie mogli oddać w świetlicy szkolnej. Może to uczynić każdy uczeń i pracownik szkoły po okazaniu dokumentu tożsamości. Pamiętajcie o legitymacjach szkolnych!

Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa

dodano 07.09.2015

      Uczniowie naszej szkoły 4 września już po raz drugi wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. W tym roku wspólnie czytaliśmy powieść Bolesława Prusa pt.: „Lalka”. Do tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy Wójta Gminy Rzekuń - Pana Stanisława Godzinę oraz Sekretarza Gminy - Panią Bożenę Jaskólską. Fragmenty powieści czytała również dla nas Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu – Pani Agnieszka Majdecka. Po raz pierwszy nasze gimnazjum zostało oficjalnie zgłoszone do akcji w kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Para Prezydencka objęła honorowy patronat nad 4 edycją Narodowego Czytania, której przyświecał nadrzędny cel: zachęcanie do czytelnictwa. Warto wspomnieć, że inicjatorem Narodowego Czytania był w 2012r. ówczesny Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Od tego czasu Polacy przeczytali: w 2012r. - "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza; w 2013r. - dzieła Aleksandra Fredry – czytano fragmenty "Zemsty", "Ślubów panieńskich", bajek, np. "Pawła i Gawła"; w 2014r. - "Trylogię" Henryka Sienkiewicza. W 2015r. do czytania "Lalki" Bolesława Prusa zachęcał nas Pan Prezydent Andrzej Duda, który wraz z małżonką kontynuuje dzieło Narodowego Czytania. Z tej okazji przygotowaliśmy wystawkę zebranych różnych wydań "Lalki", informację o jej autorze – Bolesławie Prusie, gazetkę informacyjną, adaptacje filmowe dzieła: z 1968 roku w reżyserii Wojciecha Hasa, oraz z 1977r. w reżyserii Ryszarda Bera. Słuchaliśmy też ścieżki dźwiękowej do filmu, skomponowanej przez Andrzeja Kurylewicza. Mamy nadzieję, że akcja przyczyniła się do zwiększenia popularności samej „Lalki” oraz zachęciła wszystkich do promowania wartości czytelnictwa, które jest tak ważne w dzisiejszej rzeczywistości.

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

dodano 04.09.2015

      Jak co roku, 1 września, o 8.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Rzekuniu. Po niej uczniowie Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu udali się do szkoły, by tam o godzinie 9.00 wspólnie z zaproszonymi gośćmi, rodzicami, panią dyrektor oraz nauczycielami oficjalnie zainaugurować nowy rok szkolny.
      Uczniowie klas III przedstawili młodszym kolegom, jak funkcjonuje szkoła. Codzienność Gimnazjum na Szkolnej ukazano na slajdach prezentacji multimedialnej. Starsi uczniowie przypomnieli sobie przygotowane w poprzednim roku uroczystości m.in.: wystawienie sztuki teatralnej, imprezę z okazji Dnia Dziecka, wycieczki. Ci, którzy pojawili się w gimnazjum po raz pierwszy mieli okazję przekonać się, że oprócz lekcji, konkursów i nauki, można w naszej szkole realizować swoje pasje i rozwijać zainteresowania.
      Odrębne prezentacje, które można było obejrzeć podczas spotkania z wychowawcami, przygotowały: Klaudia Baczewska, Anna Czartoryjska i Katarzyna Kowalska. Uczennice przypomniały w nich o wydarzeniach z września 1939 r. Po uroczystości uczniowie i wychowawcy udali się do klas na pierwszą, jak zawsze krótką, lekcję w nowym roku szkolnym.

W hołdzie Marynarzom i Ułanom

dodano 27.08.2015

      Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych Żołnierzy oraz Apel Pamięci stanowiły trzon uroczystości patriotycznej „ W hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku", która odbyła się w niedzielę 23 sierpnia. Uroczystość zaszczycili swą obecnością parlamentarzyści, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, powiatu ostrołęckiego, wojska oraz władze gminy Rzekuń. Po mszy świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali na cmentarz parafialny. Tam odbył się apel poległych oraz złożono wieńce na mogiłach żołnierzy i marynarzy. Uroczystość zwieńczyło plenerowe widowisko historyczne pn. "W hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku". Celem tego patriotycznego wydarzenia było podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez parafię Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, Wójta i Radę Gminy Rzekuń, Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu oraz wiele instytucji towarzyszących, przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej.


AKADEMIA CHÓRALNA ŚPIEWAJĄCA POLSKA

dodano 20.08.2015

      Dn. 2 czerwca 2015r. chór naszej szkoły brał udział w przeglądzie chórów rejonu warszawskiego w ramach projektu Akademia Chóralna Śpiewająca Polska. Dziewczęta wyśpiewały „Srebrne Pasmo” zdobywając 85% punktów. Impreza odbywała się w Warszawie na Saskiej Kępie w ośrodku „Prom Kultura”. Repertuar przygotowany przez nasz zespół: „Dzisiaj wesele” – utwór obowiązkowy, „Za moją białą chatą”, „California dreamin” i pieśń do wspólnego wykonanie „To od Ciebie zależy nasz świat”.
Chór Dziewczęcy Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w finale XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy
Po raz pierwszy chórowi naszej szkoły udało się zakwalifikować się do finału ogólnopolskiego konkursu. Dziewczęta wraz z dyrygentką nagrały repertuar i wysłały na eliminacje. Komisja konkursowa w składzie: - prof. Janusz Stanecki - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, - prof. Jan Lach – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, - Marian Wiśniewski – prezes Oddziału Bydgoskiego PZCHiO, - Izabela Cywińska-Łomżyńska – Pałac Młodzieży w Bydgoszczy po wysłuchaniu nagrań chórów z całej Polski zakwalifikowała nasz zespół do kategorii chórów szkolnych do lat 16. Konkurs w Bydgoszczy ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Odbywa się w Sali Filharmonii Bydgoskiej. Jest ogromną „śpiewającą imprezą”. Konkurs odbywa się pod patronatem m. in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przed naszym chórem jeszcze ogromna praca. Trzymajcie kciuki w październiku.
Ostrołęckie Spotkania Chóralne
24 maja 2015r. w kościele pod wezwaniem Zbawiciela Świata w Ostrołęce odbyły się XVIII Ostrołęckie Spotkania Chóralne. W koncercie brało udział osiem chórów. Nasz szkolny chór wykonał utwory: „Czary” i „Dzisiaj wesele”. Prezentacje rozpoczęły się i zakończyły wspólnym śpiewem wszystkich zespołów. Wykonawcy zaprezentowali razem kanon „Jak wielką moc posiada śpiew” i „Modlitwę o pokój”. Impreza była organizowana przez Ostrołęckie Centrum Kultury.


Żegnaj , szkoło…

dodano 27.06.2015                                        dodano 29.06.2015

      Ani się obejrzeliśmy i kolejny rok szkolny minął. Oprócz radości z długo oczekiwanych wakacji, przyszedł smutek rozstań, ponieważ pożegnaliśmy uczniów klas trzecich. Na nich też w dużej mierze spoczął obowiązek przygotowania ostatniej uroczystości. Wobec zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, a także młodszych koleżanek i kolegów, podziękowali za trzy lata nauki żartobliwymi wierszami, refleksyjnymi piosenkami, kwiatami, a tuż przed odejściem - uśmiechem, uściskiem. Niektórzy uronili pożegnalną łzę. Życzymy, już absolwentom, powodzenia na nowych drogach życia!
      Zakończenie roku szkolnego to także czas wyróżnień dla tych, którzy zasłużyli na nie wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem, pracą i aktywnością na rzecz szkoły, osiągnięciami w konkursach oraz sukcesami sportowymi, godnym pochwały czytelnictwem, stuprocentową frekwencją. Na nich czekały świadectwa „z paskiem”, książki (ukłony w stronę Rady Rodziców), dyplomy, statuetki. A kiedy nagrody zostały rozdane, jeszcze tylko ostatnie spotkanie z wychowawcami w klasach i… Witajcie, wakacje!
      W podsumowaniu jeszcze trochę statystyki. Powróćmy na chwilę do absolwentów i pochwalmy ich za osiągnięcia na egzaminie gimnazjalnym. Z języka polskiego uzyskali wynik 58,9% (+1,1) powyżej wyniku powiatu), historii i WOS-u 61,6% (+2,6), matematyki 50,0% (+5,7), przedmiotów przyrodniczych 48,5% (+2,2), języka angielskiego na poziomie podstawowym 63,6% (+7,2), na poziomie rozszerzonym 42,55 (+7,4). Gratulacje!

Życzymy wszystkim miłego wypoczynku!


Ogłoszenie

dodano 23.06.2015

Zestaw podręczników obowiązujących w Gimnazjum w Rzekuniu
w roku szkolnym 2015 / 2016.
Uwaga: uczniowie klas pierwszych nie kupują podręczników i ćwiczeń

Podręczniki do klasy pierwszej
Podręczniki do klasy drugiej
Podręczniki do klasy trzeciej


Template & Design by Sliffka